logo

Opleidingen

Een huis met vele kamers. U kunt van de ene kamer naar de andere wandelen en meerdere opleidingen combineren

Alle opleidingen zijn gebaseerd op dezelfde internationaal gerenommeerde theorie.

Voor mogelijkheden tot accreditatie kunt u contact opnemen met de docent van onderstaande opleidingen.

Basisopleiding Dialogical Self Theory

De Academy biedt een BASISOPLEIDING Dialogical Self Theory aan voor al degenen die kennis willen maken met deze boeiende en invloedrijke theorie, inclusief haar praktische en methodische implicaties.

Kenmerkend voor deze opleiding is dat de theoretische basis breed is maar geïllustreerd wordt met drie heel concrete methoden (Expressief Schrijven, Compositiewerk en Bepalen van Culturele Ik-Posities) die de deelnemers direct op zichzelf kunnen toepassen. De opleiders streven ernaar om theorie en praktijk dicht bij elkaar te houden. U gaat naar huis met inzichten maar ook handvatten.

Een meer gedetailleerde beschrijving van deze opleiding en data in 2018 zullen nog volgen.

Drie docenten die goed op elkaar zijn ingespeeld verzorgen deze opleiding: Hubert Hermans, Annerieke Oosterwegel en Agnieszka Konopka.

U kunt zich aanmelden en vragen stellen via het e-mail adres van een van de opleiders Agnieszka Konopka: <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

       Foto Annerieke Oosterwegel        Agnieszka Konopka        Hubert Hermans ontwerper van Dialogical Self Theory en bestuurslid                                   

Annerieke Oosterwegel   Agnieszka Konopka         Hubert Hermans

 

Compositiewerk

COMPOSITIEWERK is een artistieke en theoretisch onderbouwde opleiding die geïnspireerd is door filosofie van Japanse tuinen en Dialogical Self Theory. De kracht van deze methode ligt in de combinatie van verbale en non-verbale werkwijzen. De client maakt zijn/haar eigen compositie met behulp van stenen die variëren in grootte, kleur, vorm en tactiele kwaliteiten. Deze methode is bij uitstek geschikt om door te dringen in de emotionele aspecten van het zelf, waarbij ook de emotionele betekenis van belangrijke anderen kan worden onderzocht. Het maken van een compositie langs deze lijnen vormt een basis voor het nemen van beslissingen op het gebied van werk en sociale relaties.

De opleiding wordt verzorgd door Agnieszka Konopka en Wim van Beers die een grote praktische ervaring met methode bij uiteenlopende groepen in binnen- en buitenland. Hubert Hermans geeft begeleidende theoretische colleges met de bedoeling om de Compositiemethode te verbinden met de grondslagen van de Dialogical Self Theory inclusief de literatuurbasis daarvan.

De eerste cursusdag vindt plaats op 5 september, 2018, in Den Haag.

Voor meer informatie zie DIT DOCUMENT

U kunt zich aanmelden en vragen stellen via het e-mail adres van de opleiders: <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

sAfbeeldingsresultaat voor photo Agnieszka Konopka composition workz    Wim van Beers    Hubert Hermans vierkant

         Agnieszka Konopka             Wim van Beers                   Hubert Hermans

 

Dialogisch Leiderschap

De opleiding DIALOGISCH LEIDERSCHAP gaat ervan uit dat leiders in onze samenleving een positie-repertoire ontwikkelen dat breed en gevariëerd genoeg is om een antwoord te geven op een diversiteit van situaties. De aard van de situatie vraagt van leiders om zich op flexibele wijze te (her)positioneren als 'ondernemer', 'manager'', 'coach' of 'professional'. Dat vereist niet alleen de ontwikkeling van meerstemmig en flexibel leiderschap, maar ook het vermogen om dialogische relaties te creëren tussen deze posities. Het realiseren van zo'n dialoog maakt dat de verschillende ik-posities van elkaar kunnen leren. Dit gebeurt in dubbele zin: naar binnen in de vorm van dialogische zelfreflectie en naar buiten in de vorm van het genereren van nieuwe betekenissen in gespreksrelaties met collega's, medewerkers, partners, famlie en vrienden. De opleiding is erop gericht dialogisch leiderschap toe te passen in een diversiteit van situaties waarbij interne en externe dialogen elkaar op vruchtbare wijze beïnvloeden.

De opleiding wordt verzorgd door Rens van Loon die als hoogleraar 'dialogical leadership' aan de Universiteit Tilburg theoretische inzichten combineert met praktisch toepassingen. Hij geeft deze opleiding samen met Angel Buster.

De eerste dag van de opleiding is op 13 september 2018 in Villa Klein Heumen.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving en praktische informatie zie DIT DOCUMENT.   

U kunt zich aanmelden en vragen stellen via het e-mail adres van de opleider: <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Rens van Loon ambassadeur Academy

       Rens van Loon

 

Human Resource Management in Transitie naar Meerstemmigheid

Onze samenleving en economie veranderen ingrijpend en onomkeerbaar. We leven in een boeiend tijdperk van transitie. En dat geldt zeker voor arbeidsorganisaties en de invulling van Human Resource Management. Het gaat daarbij veelal over de vergroting van de arbeidsproductiviteit en verbetering van bedrijfsprestaties, in cominatie met een betere psychische en fysieke gezondheid van de werknemers, duurzame inzetbaarheid en aandacht voor talentontplooiing. Opvallend is echter dat de arbeidsproductiviteit per werknemer de laatste jaren nauwelijks is gestegen en dat de resultaten van Human Resource Management achterblijven.

Deze opleiding biedt human resource professionals nieuwe inzichten en denkkaders vanuit het concept 'meerstemmigheid en dialogisch zelf'. Vanuit deze dimensie krijgt Human Resource management nieuwe betekenis in de vorm van grondig zelfonderzoek, in de vorm van verdiepende ik-posities en de dialogische relaties daartussen. Centraal staat daarin de relatie tussen de rationele stem en de zingevende stem.

De eerste cursusdag voor deze opleiding is 8 september 2018 in conferentiecentrum Samaya te Werkhoven. Voor een meer gedetailleerde beschrijving en praktische informatie zie DIT DOCUMENT.  

De opleiding wordt verzorgd door Dirk Jan Verheijen, die promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift 'De roep om de menselijke maat'. U kunt zich aanmelden

en vragen stellen via het e-mail adres van de opleider: <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dirk Jan Verheijen foto 3 

    Dirk Jan Verheijen

 

Dialogisch Begeleiden met Verhalen, Sprookjes en Gedichten

Van oudsher vormen literaire verhalen, sprookjes en gedichten een bron van wijsheid voor de mens op zijn levensweg. In termen van de Dialogical Self Theory activeren zij meerdere ik-posities bij de lezer of luisteraar. Literaire bronnen kunnen daardoor bijdragen aan het zoeken en vinden van antwoorden op levensvragen door een verrijking en herordening van het persoonlijke positie-repertoire.

In deze opleiding van zes dagdelen zal je als deelnemer de kracht van het gebruik van narratieve werkvormen in begeleidingstrajecten ervaren en je zult er concreet mee leren werken. Theoretisch en methodisch wordt de inzet van verhalen, sprookjes en gedichten telkens onderbouwd en begrepen met behulp van de theorie van het dialogische zelf.

Het is de doelstelling van de opleiding om je als deelnemer op vaardigheidsniveau te leren werken met narratieve methodieken op een dialogische manier. Daarnaast is het ook nadrukkelijk de bedoeling om het gebruik van deze werkvormen op identiteitsniveau zodanig te integreren in het professionele positie-repertoire dat ze echt eigen worden en op authentieke wijze kunnen worden ingezet. De opleider is op dit onderwerp cum laude gepromoveerd aan de Universiteit Tilburg (2015).

De opleiding is bedoeld voor ervaren supervisoren, coaches en trainers (post-master niveau) die hun repertoire aan begeleidingsvormen verder willen uitbreiden en willen werken aan de verdere ontwikkeling van hun professionele identiteit.

De eerste cursusdag voor deze opleiding valt op 25 april 2018 en vindt plaats in de buurt van Schiedam.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving en praktische informatie, zie dit DIT DOCUMENT.

De opleiding wordt verzorgd door Dr. Michiel de Ronde, lector Begeleidingskunde aan Hogeschool Rotterdam. Je kunt je aanmelden via zijn e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto Michiel de Ronde

     Michiel de Ronde

 

Expressief en Creatief Schrijven

SCHRIJVEN, en dan vooral creatief en expressief schrijven, helpt om vorm te geven aan dat wat er in de diepere lagen van jezelf leeft. Talloze studies hebben aangetoond dat schrijven niet alleen goed is voor het persoonlijk welbevinden en de verwerking van negatieve ervaringen maar ook voor de fysieke gezondheid en het functioneren van het immuunsysteem. Schrijven is een bron van plezier, verbinding en voldoening.  Reineke Lengelle verzorgt een opleiding in expressief en creatief schrijven. Zij is op dit onderwerp gepromoveerd en heeft als trainer 20 jaar ervaring in het stimuleren van het dialogische zelf door middel van schrijven. Overigens is creatief en expressief schrijven ook goed voor mensen die vastlopen in het schrijven van een werkstuk of scriptie.    

Dit is een online cursus van 8 weken. De cursus start op 5 maart 2018. De voertaal is Nederlands maar de cursus kan ook geheel in het Engels worden gevolgd. Kosten bedragen 500 Euro.

Voor een gedetailleerde beschrijving zie DIT DOCUMENT.  

Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met de cursusleider Reinekke Lengelle: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Afbeeldingsresultaat voor Reinekke Lengelle photo  

        Reinekke Lengelle

 

Basisopleiding Zelfkonfrontatiemethode (ZKM)

De ZELFKONFRONTATIEMETHODE, ook wel ZELFKENNISMETHODE genoemd, is een beproefde en grondige narratieve methode voor zelfonderzoek. Deze dialogische methode is gericht op het samen met de cliënt ontwerpen van persoonlijke betekenissen (waarderingen) die verwijzen naar belangrijke ervaringen in verleden, heden en toekomst. De diversiteit van relevante waarderingen staan onder invloed van twee machtige grondmotieven die in het leven van elk mens een bepalende rol spelen of niet optimaal tot hun recht komen: het streven naar zelfbevestiging (Z-motief) en het verlangen naar verbondenheid met iets of iemand anders (A-motief). Het onthullende van de methode is dat bij elke waardering bepaald kan worden in hoeverre de grondmotieven daarin tot expressie komen. Dit leidt tot actieplannen die een wending kunnen geven aan iemands leven. De methode kan gebruikt worden om jezelf te leren kennen op een dieper niveau van ervaren, als voorbereiding op een belangrijke beslissing of als reflectie-instrument bij een beslissende wending in je leven.

De opleiding wordt gegeven door Mieke Wijdeveld, Greetje Schout en Hubert Hermans.

De opleiding start BEGIN MAART 2018 in de regio Nijmegen. Voor meer info zie DIT DOCUMENT

U kunt zich aanmelden en vragen stellen bij Mieke Wijdeveld, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>.

Mieke Wijdeveld2       Greetje Schout  Hubert Hermans ontwerper van Dialogical Self Theory en bestuurslid

       Mieke Wijdeveld                   Greetje Schout                  Hubert Hermans

 

Organisatie ZKM 

De ORGANISATIE ZELFKONFRONTATIEMETHODE is een nieuw instrumentarium dat ontstaan is als vruchtbare combinatie van de klassieke ZKM en organisatiewerk. Bijzonder aan deze methode is de nauwe verbinding tussen de waarderingen van de individuele persoon en de collectieve waarderingen van het team als geheel. Zo kunnen de verbindingen onderzocht worden tussen de betekeniswereld van het individuele teamlid en de collectieve oriëntatie van het team. De groepsresultaten worden op team-niveuau met de deelnemers besproken. De Organisatie ZKM biedt ook de mogelijkheid om het functioneren van verschillende teams van een organisatie te onderzoeken met aandacht voor hun overeenkomsten en verschillen en voor hun onderlingen relatie.

De opleiding wordt gegeven door Richard van de Loo en Anne-Marie Benschop. Informatie over deze opleiding volgt nog.

Voor vragen een aanmelding kunt u contact opnemen met de cursusleider Richard van de Loo: <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> of met <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 Richard van de Loo kleinere foto        foto Anne Marie sept 2015   

     Richard van de Loo         Anne-Marie Benschop

 

PEACE Methode

PERSONAL EMOTIONAL ACCOUNT OF CULTURAL EXPERIENCE

Nederland kent een grote diversiteit aan mensen met verschillende culturele achtergronden. Ontmoet U deze mensen al in Uw praktijk? De PEACE methode is een nieuwe methode die kan worden toegepast bij mensen die langere tijd in verschillende culturen hebben geleefd. Ze hebben ervaren dat elke cultuur zijn eigen normen, waarden, regels en leefwijzen met zich meebrengt. Deze culturen trekken verschillende emotionele sporen in het zelf, benoemd als 'culturele ik-posities'. Het kan verhelderend werken om dialogische relaties tot stand te brengen tussen deze culturele ik-posities. Dialogische bewegingen tussen culturele ik-posities kunnen innoverende elementen toevoegen aan het zelf. Deze methode draagt bij aan de integratie van culturele ervaringen en het ontdekken van nieuwe strategieën om met persoonlijke culturele complexiteit om te gaan.

De opleiding wordt gegeven door Jutta König en vindt plaats in Loosdrecht op 19 en 26 maart en 2 april, 2018 (aanmelden voor 10 maart) en op 5, 12 en 19 november, 2018 (aanmelden voor 25 oktober).

Bedoeld voor ZKM-consultants and ZKM-coaches die een opleiding in de ZKM hebben voltooid of bijna hebben voltooid. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze cursus, zie DIT DOCUMENT. U kunt zich aanmelden tot 10 maart, 2018, via het e-mail adres van Jutta König: <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>.

Jutta Konig 2

             Jutta König

 

Persoonlijk Positie Repertoire (PPR) Methode

Het kan heel druk zijn in ons hoofd, zelfs als we stil lijken te zijn voor de buitenwereld. Als we voor belangrijke keuzes staan, zijn er voors en tegens (Ik wil het wel maar...) (Ga ik met deze persoon in zee ...of niet?). Onze INNERLIJKE STEMMEN wisselen voortdurend en botsen met elkaar. Er zijn dominante stemmen, maar ook stemmen die onderdrukt of verwaarloosd worden. Het meerstemmige of dialogische zelf is een vat van tegenstrijdigheden. Met de PPR-methode worden de onderlinge verhoudingen tussen interne posities of stemmen (ik als trots, ik als onzeker, is als toegewijde moeder) zichtbaar gemaakt, evenals hun relaties met belangrijke anderen (mijn vader, vriend, mijn opponent). Het doel van de PPR methode is het organiseren en reorganiseren van het positie-repertoire. Dit leidt tot concrete veranderingen die voortbouwen op de ontdekkingen in de rijke en tegenstrijdige polyfonie van stemmen in ons innerlijk leven. Deze methode kan zowel aan het begin als op het einde van een veranderingstraject worden ingezet.

De opleiding wordt gegeven door Paulien van Kessel en Hubert Hermans. Er zijn twee varianten. Een driedaagse opleiding voor ZKM-consultants en -coaches en een vijfdaagse opleiding voor degenen die nog geen opleiding in de ZKM hebben genoten.

De driedaagse opleiding valt op 23 en 24 maart en op 25 mei 2018. Plaats in de buurt van Nijmegen wordt nog nader bekend gemaakt. Voor deze opleiding zie DIT DOCUMENT. Voor de vijfdaagse kan men zich aanmelden bij Paulien van Kessel. Bij voldoende aanmeldingen worden de data gepland.

U kunt zich aanmelden en vragen stellen bij Paulien van Kessel: <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Foto paulien     Hubert Hermans ontwerper van Dialogical Self Theory en bestuurslid

        Paulien van Kessel                      Hubert Hermans

 

RICHTLIJNEN VOOR DE ACCEPTATIE VAN OPLEIDINGEN BINNEN DE ACADEMY:
1. Expliciete verbinding met de Dialogical Self Theory (DST) die we gekozen hebben als theoretische basis van onze Academy.  
2.  Heldere beschrijving van de methodiek en praktische toepasbaarheid.
3. Gebaseerd op een publicatie waarin de methodiek verwantwoord wordt in de vorm van een artikel in een tijdschrift met externe beoordelaars of een boek (of hoofdstuk) bij een gerespecteerde uitgever.
4.  Een beschrijving van een meerdaagse opleiding (geen workshop) conform het door ons gekozen model (zie Basisopleiding DST).
5. Afdracht van 15% voor de Dialogical Self Academy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. Email adres(*)
  Fout e-mail adres
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer