logo

Wat beoogt de Dialogical Self Academy?

De nieuw opgerichte Dialogical Self Academy maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van onderzoekers, docenten en praktiserende werkers die geïnspireerd zijn door de Dialogical Self Theory. Deze theorie heeft vanaf de eerste start in 1992 in snel tempo zijn weg gevonden in wetenschappelijke literatuur, onderwijs en praktijkwerk in meer dan 45 landen. De Academy wil een centrale ontmoetingsplaats zijn voor onderzoekers, docenten, studenten en praktiserende werkers die elkaar willen verrijken met hun ideeëen, inzichten en ervaringen als persoon en als professional. De sleutelwoorden 'meerstemmigheid', 'dialoog' en 'verantwoordelijkheid' staan hoog in het vaandel van de Academy. We hebben de afgelopen jaren een reeks van nieuwe methodieken en praktijken ontwikkeld die zich uitdrukkelijk bevinden op het raakvlak van zelf en samenleving. Het centrale idee is dat een kantelpunt wordt bereikt is als interne en externe dialogen elkaar verrijken, zowel in dyadische relaties, in groepen, teams, culturen en organisaties. De Academy wil eraan bijdragen de samenleving meer dialogisch te maken door het ontwikkelen van krachtige dialogen binnen het zelf van de individuele persoon. Tevens levert de Academy methoden en praktijken aan die de persoon in staat stellen zich op te stellen als actieve burger in een grensoverschrijdende samenleving. Dit alles met behulp van concreet toepasbare methoden en praktijken.

Contact
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. Email adres(*)
  Fout e-mail adres
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer