logo

Onderzoek

De Dialogical Self Theory heeft wereldwijd geleid tot de publicatie van enige honderden wetenschappelijke artikelen en boeken. Er zijn vier hoofdgebieden te onderscheiden waarop de theorie tot productie heeft geleid: (a) cultuur, (b) onderwijs en educatie, (c) counseling en psychotherapie; en (d) religie. Het Handbook of Dialogical Self Theory (2012) heeft enige relevante onderzoekslijnen bij elkaar gebracht.

Daarin staan hoofdstukken over toepssingen van de theorie op cultuur: Bhatia over de meerstemmigheid van Indiase migranten in USA; Van Meijl over identiteitsproblemen van jongeren die vanuit het Pacific gebied geëmigreerd zijn naar Nieuw Zeeland; Surgan & Abbey over de relatie tussen independence en interdependence bij immigranten in de USA; Chaudhary over opvoedingspraktijken in India; en Lindegger en Alberts over relaties tussen bevolkingsgroepen in post-apartheit Zuid-Afrika.

In het zelfde Handbook staan tevens hoofdstukken over toepassingen op het gebied van onderwijs: Ligorio over dialogische relaties tussen docenten en leerlingen; en Winters, Meijers, Lengelle en Baert over 'career learning' in het onderwijs.

Het handbook bevat verder hoofdstukken over toepassing op het gebied van counseling en psychotherapy: Rowan over verandering van angst-beladen ik-posities van cliënten in psychotherapie; Dimaggio over het stimuleren van meta-posities bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen; P. Lysaker en J. Lysaker over drie soorten problematische organisatie van het positie-repertoire bij schizofrene patiënten; en Konopka over het loslaten van ik-posities ('depositioning') bij cliënten in counseling situaties.

Een overzicht van studies met toepassingen van de theorie op religieuze processen wordt gegeven in Buitelaar en Zock's boek Religious Voices in Self-Narratives (2013). Verder bestaat er een facebook pagina waarop een brede reeks publicaties wordt vermeld met toepassingen van de Dialogical Self Theory op uiteenlopende theoretische en praktisch vraagstukken. 

De Academy beoogt niet aleen dit onderzoek te stimuleren en bij elkaar te brengen in overzichtelijke en integrerende publicaties, maar ook nieuw onderzoek te stimuleren, vooral onderzoek gebaseerd op het 'scientist-practitioner' paradigma. Het bij elkaar brengen van onderzoek en praktijk en het uitdragen daarvan in onderwijsprogramma's behoort tot de hoofdtaken van de Academy. Bij het stimuleren van (dissertatie)onderzoek in Nederland, werkt de Academy nauw samen met de Universiteit van Tilburg (prof. dr. Rens van Loon en prof. dr. Jaap Denissen), met de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht (prof. dr. Hans Alma) en met de Radboud Universiteit Nijmegen (prof. dr. Toon van Meijl en prof. dr. Frans Wijsen). 

Contact
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. Email adres(*)
  Fout e-mail adres
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer