logo

Samenwerking met andere organisaties

De DSA, in 2015 opgericht in de vorm van een stichting, zoekt actief naar samenwerking met andere organisaties om zoveel mogelijk van elkaar te leren en tot nieuwe projecten te komen op het gebied van onderwijs, onderzoek en praktijk.  

 

IN NEDERLAND loopt een samenwerking met de volgende instanties:

- ZKM Vereniging: een beroepsvereniging van professionals die de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) toepassen in de praktijk. De ZKM is een van de methoden die deel uitmaakt van ons methodenarsenaal. De Dialogical Self Academy is vanuit deze Vereniging ontstaan.

- Universiteit Tilburg waar prof. dr. Rens van Loon de leerstoel 'Dialogical Leadership' bekleedt. Ook bestaat samenwerking met ontwikkelingspsycholoog prof. dr. Jaap Denissen.

- Radboud Universiteit waar prof. dr. Toon van Meijl de DST toepast op het gebied van de culturele antropologie en met prof. dr. Frans Wijsen die DST betrekt op inter-religieuze contacten.

- Universiteit Utrecht waar dr. Annerieke Oosterwegel de DST inbrengt in het onderwijs.

- Haagse Hogeschool en Athabaska University (Canada) waar dr. Reineke Lengelle de DST toepast in combinatie met loopbaan-begeleiding en 'expressive writing'.

- Universiteit Groningen waar Prof. dr. Hetty Zock in samenwerking met dr. Marjo Buitelaar de DST toepast op het gebied van theologie en cultuur.

Zie ook: Hetty Zock - Coaching en Training.

- Universiteit voor Humanistiek waar prof. dr. Hans Alma onderzoek doet naar globalisering. Met deze universiteit zijn besprekingen gaande betreffende de vestiging van een bijzondere leerstoel 'Dialogical Self Theory' (DST).

 

INTERNATIONAAL WERKEN WE SAMEN MET:

- De Dialogical Self Academy die zich primair profileert als een opleidingscentrum voor methoden en praktijken geinspireerd op de Dialogical Self Theory, werkt nauw samen met het International Institute for the Dialogical Self dat functoneert als een kennis- en ontwikkelingscentrum.

- International Soceity for Dialogical Science (ISDS), die onderzoekers bij elkaar brengt die gepubliceerd hebben in de International Journal for Dialogical Science (IJDS). De ISDS organiseert tevens twee-jaarlijkse conferenties over de dialogical self in telkens andere landen: Nederland (2000), België (2002), Polen (2004), Portugal (2006), Verenigd Koninkrijk (2008), Griekenland (2010), Verenigde Staten (2012), Nederland (2014) en Polen (2016).

- Omdat veel collega's hun werk wilen publiceren in internationale tijdschriften, werkt de Academy samen met drie tijdschriften in het bijzonder: Journal of Constructivist Psychology, Culture and Psychology, en Theory and Psychology. Om deze samenwerking in de praktijk te brengen, zit Hubert Hermans in de editorial board van elk van deze tijdschriften. De artikelen rond de dialogical self behoren tot de meest geciteerde artikelen in deze tijdschriften.

Voor een overzicht van samenwerkende personen en instanties in het buitenland zie Wereldwijd.

Contact
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. Email adres(*)
  Fout e-mail adres
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer